• 6 godina poslovanja
  • Blagdani u ustanovi
  • Fešta
  • Posjet Mariji Bistrici
  • Božićni nastup
  • Nastup kazališta slijepih
  • Otv
  • 5 godina Ustanove
  • Prezentacija
  • 7 godina poslovanja