Aktivnosti

Posjete svetištu Marija Bistrica, dvorcu Veliki Tabor, Novim dvorima u Zaprešiću i sličnim znamenitostima redovite su aktivnosti organizirane za naše korisnike. Osim organiziranja posjeta različitim znamenitostima za naše korisnike redovito su organizirane različite proslave znamenitih dana kao i posjete djece osnovne škole i vrtića Pušća.

Aktivnosti

U sklopu organizacije slobodnog vremena svakodnevno za korisnike svakodnevno organiziramo likovne, glazbene, književne i druge radionice koje poboljšavaju kvalitetu života i psihofizičkog zdravlja korisnika.

Za korisnike doma uređen je park prilagođen osobama treće životne dobi koji uključuje ljetnu terasu i sjenicu i mogućnost različitih aktivnosti tijekom ljeta.

Aktivnosti Aktivnosti Aktivnosti